Riksutställning Avelsföreningen Svensk Ridponny, Bollerup 2014-07-26

Samtliga foton © Jenny Staaf

Grundpriser för digitala bilder >>
OBS! Det finns många fler bilder på alla hästar
- vid beställning av skiva med "alla bilder" ingår inte bara de som presenteras här utan det blir alla bilder upp till max 40 st på en skiva.
Priser på papperskopior, förstoringar, canvastavlor mm. >>
Komplett prislista (pdf) >>

Sailing Tango (sto f-13 e Brännornas Rigoletto - Karlsfälts Caruso):
87788=38 poäng, silver

Fredriksdals Dezzie (sto f-12 e Vitluvevns Curbitz - Dancer Gold B):
87897=39 poäng, silver

Rosdala Minerva (sto f-11 e Top Nonstop - Vermont):
88899=42 poäng, guld, ungponnychampion, Res BIS

Sailing Ballerina (sto f-11 e Brännornas Rigoletto - Karlsfälts Caruso):
87788=38 poäng, silver

Daylight's Golden Dynamite (hingst f-13 e Lyckås Anthony - okänd):
87887=38 poäng, silver

LL Twice Bogi (hingst f-12 e De Goede Ree's Metall - Verona's Bo-Gi):
88878=39 poäng, silver

Rosdala Dance Non Stop (val f-11 e Top Nonstop - Verona's Bo-Gi):
88789=40 poäng, guld, res ungponnychampion

Queens Columbine (sto f-08 e Top Nordpol - Minotauros):
88877=38 poäng, silver

Turks Minna (sto f-01 e Vitluvens Curbitz - okänd):
87887=38 poäng, silver

Nässelhults Ninja RP 1321 (sto f-07 e Magic Dancer H - Källstorps Curry):
98886=39 poäng, silver

Nors Stella Electra RP 1222 (sto f-02 e Power Boy - Coed Coch Targed):
88877=38 poäng, silver

Sailing Sun (sto f-04 e Karlsfälts Caruso - Trainers Seat xx):
88887=39 poäng, silver

Nors Broder Tuck (val f-07 e Valdo - Coed Coch Targed):
98788=40 poäng, guld

Sailing Swing (hingst f-09 e Verona's Gerswin - Karlsfälts Caruso):
98797=40 poäng, guld

Queens Dark Lilac (sto f-05 e Minotauros - Glansevin Gadabout):
87877=37 poäng, silver

SB My Jar RP 1324 (sto f-07 e Jarno - Verona's Bo-Gi):
99898=43 poäng, guld, BIS

E.G. Dansa RP 1281 (sto f-01 e Dancer Gold B - Small-Land Martino):
99777=39 poäng, silver

Fredriksdals Lorenzo (hingst f-14 e Vitluvens Curbitz - Minotauros):
888777=45 poäng, silver, reserv bästa föl

Fredriksdals Dezibel (sto f-14 e Vitluvens Curbitz - Dancer Gold B):
888877=46 poäng, silver

SB My Lady (sto f-14 e Leuns Veld's Lord - Jarno):
998888=50 poäng, bästa föl

Aastrupsgaards Freja (sto f-01 e Aastrupsgaards Golden Flying - Paddock Orion):
87787=37 poäng (öppen bedömningsklass)

 

Tänk på att det inte är tillåtet att bara plocka bilder från hemsidor och publicera dem - oavsett om det är på Internet eller i tryck.
För privatpersoner använder jag mig av policyn från SFF, dvs. jag fakturerar dubbelt pris vid otillåten publicering, och dubbelt pris vid utebliven namnangivelse. För företag och liknande fakturerar jag enligt SFF's rekommenderade priser.

foto & design © Jenny Staaf
www.jennystaaf.com