ASRP's bruksprov, Falkenberg, 2008-03-16

Samtliga foton © Jenny Staaf

Grundpriser för digitala bilder >>
Priser på papperskopior, förstoringar, canvastavlor mm. >>
Komplett prislista (pdf) >>

Puccini Arden (f-05 e Power Boy - King's Bonus xx):
778988=47 poäng, löshoppning 10-10, avelsvärdesklass G

Axxas Intermezzo (f-05 e Minotauros - Oakley (C) Bubbling Spring):
88977=47 poäng, löshoppning 8-8, avelsvärdesklass G

Twin Frodo (f-05 e Vermont - Horeb Euros):
677887=43 poäng, löshoppning 6-7

Gasque (f-05 e Verona's Gerswin - Urbino):
787778=44 poäng, löshoppning 8-8

Rubin's Pride Ma-gic (f-04 e Verona's Bo-Gi - Derano B):
987888=48 poäng, uppsutten hoppning: 7888=7,7, ridbarhetsprov: 887 + gångartsprov: 8788=7,8, avelsvärdesklass G

EG Goodwin (f-04 e Verona's Gerswin - Danny Black):
888888=48 poäng, uppsutten hoppning: 6666=6,0, ridbarhetsprov 768 + gångartsprov: 8989=8,2, avelsvärdesklass G

Masterpiece (f-04 e Vermont - Rolls Royce):
997878=48 poäng, uppsutten hoppning: 8788=7,6, ridbarhetsprov: 778 + gångartsprov: 8798=7,8, avelsvärdesklass G

Maybug T (f-04 e Verona's Bo-Gi - Aydin ox):
888777=45 poäng, uppsutten hoppning: 7788=7,3, ridbarhetsprov: 667 + gångartsprov: 7777=6,8

Monty (f-04 e Vermont - Carneval II)
676989=45 poäng, uppsutten hoppning: 7667=6,4, ridbarhetsprov: 899 + gångartsprov: 8999=8,7

Tyke Mörbult (f-04 e Power Boy - Glansevin Gadabout):
788788=46 poäng, uppsutten hoppning: avbrutet, ridbarhetsprov: 667 + gångartsprov: 7778=7,1

Coelenhage's Prins Thatch RP 151 (f-03 e Coelenhage's Let's Be The Best - Ijsselvliedt's Primeur):
987888=48 poäng, uppsutten hoppning: 9999=9,0, ridbarhetsprov: 778 + gångartsprov: 8788=7,7, avelsvärdesklass GII

Pondus RP 155 (f-03 e Power Boy - Urbino):
888977=47 poäng, uppsutten hoppning: 7888=7,7 poäng, ridbarhetsprov: 778 + gångartsprov: 8788=7,7, avelsvärdesklass GII

B Capriole (f-03 e Cippyn Red Crusader - Karlsfälts Caruso):
7789109=50 poäng, uppsutten hoppning: 8778=7,4, ridbarhetsprov: 999 + gångartsprov: 9999=9,0, avelsvärdesklass GII

Miclas Metallic (f-03 e Miclas Curt Cobain - Lipton):
678878=44 poäng, uppsutten hoppning: 7888=7,7, ridbarhetsprov: 678 + gångartsprov: 6766=6,4

Dunhill S (f-93 e Dexter - Duktus):
88789=40 poäng, avelsvärdesklass GI

Top Nonstop (f-91 e Nantano - Leonardo):
avelsvärdesklass A (prest), A (ext)

Hingstshow med Verdi RP 144, Jarno RP 145, EG Pauli RP 147, Bodethal's Notre Petit RP 148, Bocaccio Arden RP 149 och Valdo RP 150

 

Tänk på att det inte är tillåtet att bara plocka bilder från hemsidor och publicera dem - oavsett om det är på Internet eller i tryck.
För privatpersoner använder jag mig av policyn från SFF, dvs. jag fakturerar dubbelt pris vid otillåten publicering, och dubbelt pris vid utebliven namnangivelse. För företag och liknande fakturerar jag enligt SFF's rekommenderade priser.

foto & design © Jenny Staaf
www.jennystaaf.com